تاریخ ارسال : ۱۷ خرداد ۱۳۹۴ ساعت : ۷:۳۷ ب.ظ ۲ نظر
Print Friendly
مجید شمس در نطق پیش از دستور خود در شورا عنوان کرد:

تحقیق، تفحص، تذکر، سوال و حتی استیضاح حق شورا است

برابر مفاد شرح وظایف محوله شورا به هیچ وجه حق دخالت در امور جاری شهرداری را ندارد و حتی بمنظور پیشرفت بهتر و اجرای برتر برنامه های خود باید حامی و پشتیبان شهردار و برنامه های ارائه دهنده خود در غالب بودجه مصوبه سالانه باشد .لیکن نظارت بر عملکرد شهرداری ،تحقیق،تفحص،تذکر و سوال و حتی استیضاح از حقوق حقه ،روشن و مدون شورای شهر است و این عمل هیچگونه دخالتی در امور جاری شهرداری محسوب نمی گردد و همان قانونی که به اعضاء شورا اجازه می دهد فردی را به عنوان شهردار انتخاب کنند ،همان قانون می گوید شهردار مکلف است به محض دریافت تذکر اعضاء درباره اجرای مفاد آن اقدام نماید و یا دلایل قانونی اجرا شدن مورد تذکر و سوال کنندگان را به سمع و نظر ایشان برساند. رییس کمیسیون نظارت و حقوقی شورا اجرا نشدن مصوبات شورا از سوی شهرداری را خلاف نص صریح قانون شوراها و غیر قانونی دانست و افزود: همچنین اصرار بر تخلف در هر زمینه ای خود گناهی بزرگتر از ارتکاب تخلف است و اینکه افرادی بعضا حاشیه امنیتی برای خود متصور باشند و با ذکر این ادعا که شورا حق ورود به مباحث اصلی ،ذاتی و قانونی خود را ندارد به هیچ وجه صحیح و پسندیده نیست.

 مجید شمسکاشان نیوز: روز گذشته جلسه شورای اسلامس شهر متفاوت تر از گذشته برگزار شد نخست اینکه مردم و خبرنگاران اجازه حضور در شورا را یافته بودند و دیگر اینکه شاید برای نخستین بار بود که یک عضو شورا در شکلی رسمی و برابر قوانین اقدام به قرائت نطق بیش از دستور به شکل مکتوب کرد تا هم ساز و کار پارلمانی رعایت شود هم از پراکنده گویی و حاشیه پردازی که آفت سخنرانی های بدون متن است جلوگیری شود. ناطق پیش از دستور جلسه روز شنبه شورا مجید شمس عضو و رییس کمیسیون حقوقی و نظارت شورای اسلامی شهر کاشان بود.
وی در ابتدای نطق خود با تبریک اعیاد شعبانیه با اشاره به سالگرد رحلت بینان گذار انقلاب اسلامی و سالرور قیام ۱۵ خرداد گفت: امیدواریم ادامه دهنده آرمانها و راه معمار بزرگ انقلاب اسلامی باشیم . وی با مهم خواندن بیانات رهبر معظم انقلاب در مراسم سالروز رحلت حضرت امام(ره)افزود: معظم له در معرفی سیره حضرت امام به خوبی مرز بندی وی با اسلام لیبرالی و اسلام تحجر گرایی را تبیین کردند که چراغ راه آینده انقلاب است.
عضو شورای اسلامی شهر کاشان در ادامه با اشاره به اتفاقاتی که در جلسه قبل شورای اسلامی شهر افتاد افزود: در بخشی از جلسه فوق العاده رسمی شورا در دوشنبه هفته گذشته اتفاقاتی در جلسه شورا صورت گرفت که حقیر بعنوان عضو کوچکی از مجموعه شورای اسلامی شهر کاشان که داری ۳ دوره عضویت در دوره های اول ، دوم و چهارم شورای شهر کاشان بوده و با شناخت و آگاهی که از این نهاد ارزشمند دارم  ضمن محکوم نمودن این روش  این نوع حرکات را دور و دون شان این مجموعه دانسته و چون  دستور جلسه صرفا در خصوص بررسی یکی از مسائل مهم روز شهرداری با موضوع نیروی انسانی بوده و قرار بود مسئولین ضمن آگاهی رسانی  به اعضاء شورای اسلامی شهر چگونگی این روند را به اعضاء توضیح و نتیجه  گیری و تصمیم گیری شود،لیکن جلسه در مسیر دیگری هدایت شد ،
شمش ادامه داد: ۱۶ سال از حیات نهاد نوپای شوراها می گذرد .آنچه مشهود و مشخص است اینکه ما نمایندگان مردم در این بخش وظیفه داریم حقوق مردم را مطالبه کنیم  و صیانت از حقوق شورا را بر خود فرض و واجب بدانیم و بر اساس چهارچوب وظایف ،پیش بینی شده خدمات خود را به مردم ارائه نمائیم .
وی افزود: برابر مفاد شرح وظایف محوله شورا به هیچ وجه حق دخالت در امور جاری شهرداری را ندارد و حتی بمنظور پیشرفت بهتر و اجرای برتر برنامه های خود باید حامی و پشتیبان شهردار و برنامه های ارائه دهنده خود در غالب بودجه مصوبه سالانه باشد .لیکن نظارت بر عملکرد شهرداری ،تحقیق،تفحص،تذکر و سوال و حتی استیضاح از حقوق حقه ،روشن و مدون شورای شهر است و این عمل هیچگونه دخالتی در امور جاری شهرداری محسوب نمی گردد و همان قانونی که به اعضاء شورا اجازه می دهد فردی را به عنوان شهردار انتخاب کنند ،همان قانون می گوید شهردار مکلف است به محض دریافت تذکر اعضاء درباره اجرای مفاد آن اقدام  نماید  و یا دلایل قانونی اجرا شدن مورد تذکر و سوال کنندگان را به سمع و نظر ایشان برساند.
رییس کمیسیون نظارت و حقوقی شورا اجرا نشدن مصوبات شورا از سوی شهرداری را خلاف نص صریح قانون شوراها و غیر قانونی دانست و افزود: همچنین اصرار بر تخلف در هر زمینه ای خود گناهی بزرگتر از ارتکاب تخلف است و اینکه افرادی بعضا حاشیه امنیتی برای خود متصور باشند و با ذکر این ادعا که شورا حق ورود به مباحث اصلی ،ذاتی و قانونی خود را ندارد به هیچ وجه صحیح و پسندیده نیست .
وی با بیان جمله ای منسوب به شهید مطهری گفت: از ایشان نقل است که گفته است  اگر انسان برای یک اشتباه هزار توجیه هم بیاورد هزار و یک اشتباه مرتکب شده است لذا رویکرد شورا به هیچ وجه تخریب شان و جایگاه کسی نیست .چرا که شورا در نظر دارد بهترین حالت اجرای قانون با توجه به اقتضائات زمان و مکان انجام شود .
شمش ادامه داد: شهرداری جای فعالیت های سیاسی و گروهی نیست ،گردش مالی و امکانات و خدماتی که در شهرداری وجود دارد بیشترین ضمانت برای کسب رضایت خداوند بمنظور فراهم شدن رفاه نسبی مردم عزیز است و همه ۱۳ عضو محترم شورای چهارم باید به مدت زمان باقی مانده از عمر دوره چهارم  و اموری که می توانیم برای مردم انجام دهیم  فکر ، توجه و عنایت ویژه داشته باشیم.
وی تاکید کرد: ما باید وجوه اشتراک خود را برای خدمت بیشتر به مردم مورد توجه قرار داده و تلاش ما این باشد که اخلاق در تمام فعالیت های اعضاء شورای شهر رعایت گردد و مراقب باشیم که با مسائل،با حب و بغض و هوای نفس برخورد نکنیم و باید به صورتی برنامه ریزی کنیم که اعتماد مردم به حاکمیت نیز مخدوش نشود و مراقب باشیم که نظرات و دیدگاه هایمان دور از جنجال و غوغا سالاری صورت گیرد باید تلاش کنیم که انسانیت،کرامت و شئونات و اخلاق انسانی و موارد دیگر صحیح در رفتارهای ما رعایت گردد .
وی افزود:حتی اخلاق حکم  می کند در رقابت سالم سیاسی ،اعضای شورا به نوعی خوشحالی و ناراحتی خود را بروز ندهن که نشان دهنده این باشد که منافع حزبی و شخصی خود محقق  و با نابود شده است .
وی با اشاره به اهمیت رعایت دقیق قانون گفت: عدول از قانون نباید به فرهنگ تبدیل شود و ما باید از راه عقل و منطق با مسائل برخورد کنیم و آنها را به صورت منطقی و صرفا برای رضای خدا و اجرای قوانین محوله که نه تنها در پیشگاه ذات پروردگار متعال پاسخگو بوده بلکه باید به انتخاب کنندگان خود که ما را به عنوان نماینده خود انتخاب کرده اند نیز پاسخگو باشیم . هر یک از اعضاء محترم شورا که رای،نظر و یا سخن خود را به دیدگاه ها و نظرات سیاسی خود ،صرفا محدود کنند و حتی بعضا علی رغم اطلاع و آگاهی از اظهار نظر یا رای خود که می داند صحیح نبوده و خدایی نیست عمل کند،نه تنها به  وظایف نمایندگی خود کوتاهی کرده بلکه به مردم و کسانی که او را انتخاب نموده اند نیز ظلم کرده است .
مجید شمش با اشاره به وظیفه اعضای شورا در صیانت از حقوق شورا گفت: با اشراف واطلاع دقیق از قانون باید  نه تنها با بی اعتنا جلوه دادن نظرات طرف مقابل و به سخره گرفتن آنها عمل نکنیم ،بلکه با داشتن ظرفیت و تحمل بالا و دوری از انتقام گیری و تحقیر دیگران که دور از شئونات اسلامی و انسانی میباشد به درستی به وظیفه و رسالت خود عمل کنیم و به قول سعدی صاحب سخن در اظهار نظرات خود : «دلایل ،فنی باشد و معنوی / نه رگ های گردن به حجت قوی» را در هر زمان و مکان مراعات و عمل نماییم.
گفتنی است در جلسه فوق العاده  دوشنبه هفته گذشته شورا که موضوع جلسه بررسی بکارگیری نیروی انسانی خارج از ضوابط و قانون در شهرداری بود یکی از اعضای شورای شهر با رعایت نکردن دستور و بی احترامی به رییس شورا سعی کرد شورا را از محور دستور خارج کند. براساس گزارش خبرنگار کاشان نیوز این عضو شورا در آغاز جلسه روز شنبه خطاب به رییس و اعضای شورای شهر از رفتار خود عذر خواهی کرد.

لینک خبر: http://kashannews.net/?p=43060
مطالب مرتبط

 • همکار خرداد ۱۷, ۱۳۹۴ - ۱۱:۳۸ ب.ظ - پاسخ دادن

  مطالب وموضوعات بسیار عالی وذکر شرح وظایف اعضا شورا توسط آقای شمس عضو با تجربه ومستقل شورا در متن آمده است .اول جای تشکر دارد ولی سوال اینجاست آیا این موارد تا زه پیدا شده واگر از قبل هم بوده چرا تاکنون حنی یک بار هم عمل نشده . آیا اعضا ی محترم شورا به این دقت بر وظایف خود آگاهی وعمل نمودها
  اند .اصلا خود شمس به عنوان مسوول کمیسیون نظارت و حقوقی خبر از مسولیت خود دارد .یا نه شعار را خوب بیان میکند . من م هم هر ۱۳ نفر شوراییان را به اجرای حد اقل بخشی از این وظایف گفته شده عمل کنن.در شهرداری کاشان خیلی خبره و…………………..

  (0)(0)
 • چچچچچچچ خرداد ۱۷, ۱۳۹۴ - ۱۱:۱۱ ب.ظ - پاسخ دادن

  سایت کاشان نیوز نه قانونی است و نه طرفدار شهر است و هرکاری کرده علیه شهرداری است،من سایت کاشان نیوز را آران نیوز نام گذاشته‌ام.»

  (1)(2)
 • دیدگاه شما

  لطفا مقدار صحیح را در کادر زیر وارد نمایید: