حمیدرضا مومنیان اذعان داشت: با توجه به تأکیدمقام معظم رهبری در حوزه اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال و فراهم کردن اشتغال پایدار درکشور، تمام مسئولین و دولتمردان روی مباحث اقتصادی مقاومتی تمرکز کرده‌اند و در این زمینه برنامه‌ریزی‌هایی انجام شده است که از جمله آنها می‌توان به بسته حمایتی دولت تدبیر و امید و در قالب سامانه بهین یاب و دادن تسهیلات و پیاده کردن برنامه‌هایی برای جذب سرمایه خارجی و فعال کردن سرمایه داخلی اشاره کرد.
فرماندار کاشان با اشاره به صنعتی بودن استان اصفهان گفت: ۱۰ درصد صنایع کشور در استان اصفهان است و بهترین حوزه‌های دانش بنیان و سرمایه‌گذاری نیز در این استان وجود دارد.
مومنیان اظهار داشت: کاشان تنها شهری است که ستاد اقتصاد مقاومتی شهرستانی در آن فعال است و با تشکیل کارگروهای اجرایی در این ستاد از جمله کارگروه رفع موانع تولید و تسهیل درسرمایه گذاری،
زمینه استفاده و بهره‌برداری حداکثری از سامانه بهین یاب و دادن تسهیلات و رفع موانع تولید در آن برنامه‌ریزی شده است که خوشبختانه تاکنون بالای ۸۰ درصد مصوبات این کارگروه اجرایی شده است.
وی افزود: یک شرکت تولیدی نباید برای گرفتن پروانه چندین ماه منتظر بماند بلکه باید کارها از این سریعترانجام بشود تا هر چه زودتر کارخانه به تولید رسیده و اشتغالزایی داشته باشد.
او طرح «منادیان عرصه تولید و اشتغال» را که از طرح‌های ابتکاری فرمانداری ویژه کاشان است تکاپوی جدید برای اوج گرفتن دانست و افزود: اکنون که شرایط بهتر از قبل است و تسهیلات ۳۰ هزار میلیاردی بسته حمایتی دولت برای تولید و اشتغال را داریم، دیدارهای چهره به چهره مدیران با کارآفرینان و تولیدکنندگان و مطلع شدن از مشکلات و پیگیری رفع و برطرف کردن آنها با توجه به تسهیلات بیشتر باعث خواهد شد مشکلات و موانع از سرراه سرمایه‌گذار کم شود.
در این جلسه مسائل و مشکلات شرکت کربنات کلیسم و شرکت کشت و صنعت کاسپین بررسی و با تأکید فرماندار مقرر شد مسئولین برای هر چه سریعتر برطرف کردن آنها اقدام کند.