تاریخ ارسال : ۱۶ مرداد ۱۳۹۴ ساعت : ۱:۱۸ ب.ظ ۰ نظر
Print Friendly

من پر از شوق سوالم چه خبر حرف بزن

کاشان نیوز-سید محمود علوی نیا: و این آرزو که خبر نگاران ما همیشه بهترین خبرها را در دستهای نگران لحظه ها بنشانند…
بی تردید رسالت خبرنگار  فراهم آوردن چند اتّفاق و حادثه و رویداد از این سوی و آن سوی نیست چرا که در نگاه مردم امروز پیامهایی است که در قلم و دوربین هیچ خبرنگاری یافت نمی شود.
اخباری که گاه با واژه گانی به رنگ سکوت بیان می شود ، بسیار با شکوه تر از خبرهایست که به طور گزینشی و چینشی ردیف می گردند تا وظیفه ای به انجام برسد و ماموریتی گزارده شود…….
شاید نگاه بنده به این امر خطیر و مقدس ، شاعرانه و همراه با کمی انتظار و توقّع و حساسیت باشد ،اما چه می شود اگر ما بتوانیم در هر جایگاهی کار و پیشه خود را ظریف بنگریم و بخواهیم با بهترین شکل انجام  پذیرد ؛گاهی اجتماع است که فریاد می زند:
من پر از شوق  سوالم ، چه خبر ؛ حرف بزن
هست این ثانیه ها زود گذر ، حرف بزن
اگر آینه مکدّر ،  بشود می میرد
چشم در چشم من از روح سحر حرف بزن
در بلندای  شب  از  قافله  صبح   بگو
خودمانی تر  و  بی  فاصله تر   حرف بزن
این است که خبر نگار می شود چشم و گوش مردم و دوربین او می شود نگاهی باز از پشت صحنه ای که منتشر می گردد به میدان دید جامعه و بر همین بنیاد خبرنگار امروز امین و درستکار و صادق و راست گو ، و بیان کننده نیازهای جامعه خویش است نه خبر فروش …
او اخبار دقیق و دقیقه های اجتماع خود را موشکافانه و با تامّل و تعمّق بررسی می کند و با وجود این که خود یک قاضی درستکار و اندیشه مند است ، بی هیچ  داوری و قضاوتی آن را به پیشگاه مردم تقدیم می دارد تا آنها که همیشه بهترین گواهان و قاضیان هستند او را و خبرش را و انگیزه ها و رویدادهایش را به قضاوت بنشینند .
خبر نگار ما برای دل خوشی این و آن خبر (درست نمی کند )  و آن را بزک نمی رسازد تا عمر و زید را خوش آید ؛ قلم او شمشیری برّان و شکافنده است که به قصد اصلاح می شکافد و اراده اش توفنده که سخت می گیرد و بی امان راه می پوید … و مطالبش آژیری هشدار دهنده و بازدارنده را می ماند که صاحب خبران بی خبر افتاده را آگاه می سازد و نهیب می زند …
و در پایان کم نبوده اخباری که نه بر واقع بوده اند و حقایقی تلخ را کتمان کرده اند و فجایعی دردناک به بار آورده اند و چه بسیار بوده خبرهایی که در ژرفای هولناک خود ، شیرینی به حاصل آورده اند و چه بزرگ بوده اند خبر نگارانی در مسیر تعهّد و وظیفه ای که داشته اند و شناخته اند ، جان بر سر پیمان نهاده اند ، امّا پیمانه  نشکسته اند و انسانیّت انسان را فرو نگذاشته اند و آدم مانده اند …
با آرزوی بر پایی تمام قلم هایی که در راستی آزمایی سر بلند مانده اند و قلم زنانی که با دل شیر ، درست اندیشیده اند و راست گفته اند …
بر قرار باد خبر نگار و دستهاشان سبز از اخبار آفتابی …….

لینک خبر: http://kashannews.net/?p=45031
مطالب مرتبط

دیدگاه شما

لطفا مقدار صحیح را در کادر زیر وارد نمایید: