Recent Posts »

هنوز شورای شهر کاشان علت تعطیلی فرودگاه را نمی‌داند

هنوز شورای شهر کاشان علت تعطیلی فرودگاه را نمی‌داند

مدیر سایت مهر ۲, ۱۳۹۷ (7 ساعت پیش) ۰

کاشان نیوز: رئیس شورای شهر کاشان در شصتمین جلسه رسمی شورای شهر کاشان ارائه گزارش جزئیات روند رسیدگی به فرودگاه در برقراری مجدد پروازها و گفتگو با سرمایه‌گذار و ایرلاین‌ها (خطوط هوایی) را با

Read More »
رسانه‌های محلی کاشان از کنار سیاست‌بازان به‌سختی گذشته‌اند!

رسانه‌های محلی کاشان از کنار سیاست‌بازان به‌سختی گذشته‌اند!

مدیر سایت مهر ۲, ۱۳۹۷ (9 ساعت پیش) ۰

کاشان نیوز: روز شنبه عضو چندین دوره شورای شهر کاشان در خطابه‌ای مطالبی را بیان کرد که محتوای آن جای تأمل بسیار دارد. علی هاشمی طاهری که در چندین دوره شورای شهر کاشان در

Read More »
بوی ماه مهر یعنی بوی چوب نیمکت‌هایی که پر از یادگاری‌ بود

بوی ماه مهر یعنی بوی چوب نیمکت‌هایی که پر از یادگاری‌ بود

مدیر سایت مهر ۱, ۱۳۹۷ ۰

کاشان نیوز-حوریه شیواپور: برای ما دهه شصتی‌ها بوی ماه مهر یعنی بوی چوب نیمکت‌هایی که رویش پر بود از یادگاری‌های حک‌شده بچه‌ها، بوی ماه مهر، یعنی گچ‌های رنگی صورتی، زرد، آبی و سفید. ما

Read More »
رسانه‌های محلی کاشان از کنار بسیاری از رخدادهای کاشان به راحتی می‌گذرند

رسانه‌های محلی کاشان از کنار بسیاری از رخدادهای کاشان به راحتی می‌گذرند

مدیر سایت شهریور ۳۱, ۱۳۹۷ ۳

کاشان نیوز: عضو شورا شورای شهر کاشان در نطق قبل از دستور خود در ۳۱ شهریور (امروز) ضمن تاکید بر اینکه بنا به دعوت بزرگان شهر به سکوت دعوت شده است گفت؛ در خصوص

Read More »
عاشورا عرصه‌ی بروز صور جلال و جمال الهى

عاشورا عرصه‌ی بروز صور جلال و جمال الهى

مدیر سایت شهریور ۲۷, ۱۳۹۷ ۰

کاشان نیوز-محمد ثابت ایمان: همیشه در خصوص عاشورا و ماجراهاى اطراف آن به این فکر کرده‌ام که چگونه جریانى تا این حد، توان نقطه‌ی عطف هستى شدن را پیدا می‌کند؟ چگونه در کف کثرت

Read More »