درباره ما

کاشان نیوز

 رسانه مستقل منطقه فرهنگی کاشان

«کاشان‌نیوز» در حذف و ویرایش نظرات و مطالب وارده آزاد است. مطالب منتشر شده الزاماً دیدگاه «کاشان‌نیوز» نیست

  • صاحب امتیاز و مدیر مسئول: سعید غلامیان
  • شورای سردبیری: عباس شافعی، سعید غلامیان، علی مصلحی
  • مسئول شورای سردبیری: عباس شافعی
  • دبیر سرویس خبر: علی مصلحی
  • روابط عمومی: فاطمه حسن زاده
  • هیئت تحریریه: فهیمه استادیان، فاطمه حسن زاده، عباس شافعی، سعید علی‌مدد، سعید غلامیان، محمدحسین کریمی قهرودی، مرضیه گیلاسی، علی مصلحی، ابوالفضل نارنجی
  • امور فنی و IT: محمد حسین کریمی قهرودی
  •  سردبیر رادیو (پادکست): ابوالفضل نارنجی
  • تهیه کننده رادیو (پادکست): علی اسدالله زاده، ابوالفضل نارنجی
  • گویندگان و مجریان رادیو: فهیمه استادیان، علی موسوی، آصف مظاهری

 

***************************************

مجوز-نشریه-کاشان-نیوز

***************************************

مجوز-هیئت-نظارت-بر-مطبوعات-کاشان-نیوز

مجوز اولیه و موقت کاشان نیوز

گواهی-ثبت-پایگاه-خبری-کاشان-نیوز