وعده 100 برابری سرعت اینترنت کاشان تا مهرماه ناشی از ناآگاهی شهردار است

کارتن خوابی در مرکز تاریخی کاشان!

با تخریب بازار سنتی کاشان باید قاطع برخورد شود

استرداد وجه به متقاضیان مسکن ملی نگرانی از حذف ایشان را بوجود آورده است

دانایی نیا رفت عبدالله زاده آمد

عملیات ساخت دهانه دوم پل راوند آغاز شده است

شهردار کاشان را متوقف کنید

  • هیئت رئیسه و رئیس شورای شهر برزک انتخاب شد

    کاشان نیوز: در جریان انتخابات سال سوم در دوره پنجم  شورای اسلامی شهر برزک، آقایان غلامرضا صباغیان بعنوان رئیس و سیدمحمد رضا مصطفوی بعنوان نائب رئیس انتخاب شدند. به گزارش روابط عمومی شورای شهر برزک؛ جلسه رسمی شورای اسلامی شهربرزک ساعت ۹ صبح ۱۴ مرداد باحضور اکثریت اعضا به منظور انتخاب هیات رییسه سال سوم […]