وعده 100 برابری سرعت اینترنت کاشان تا مهرماه ناشی از ناآگاهی شهردار است

کارتن خوابی در مرکز تاریخی کاشان!

با تخریب بازار سنتی کاشان باید قاطع برخورد شود

استرداد وجه به متقاضیان مسکن ملی نگرانی از حذف ایشان را بوجود آورده است

دانایی نیا رفت عبدالله زاده آمد

عملیات ساخت دهانه دوم پل راوند آغاز شده است

شهردار کاشان را متوقف کنید

  • به بهانه روز پزش

    روز پزشک آمد و بیمار مانده‌ام

    کاشان نیوز ــ *دکتر عباس سودایی: روز پزشک آمد و بیمار مانده‌ام بیمار چشم‌های خوش یار مانده‌ام گوشی ندید در طپش قلب من چه بود دور از فشارسنج سبک‌بار مانده‌ام با قرص خواب حل نشده التهاب من تا صبح پشت پنجره بیدار مانده‌ام کنج اتاق بی‌حرکت، سال‌های سال زیر نگاه تلخ پرستار مانده‌ام «دی‌جی‌دی»*مفاصل من […]