شاخص کیفیت هوای کاشان وضعیت قرمز را نشان می‌دهد

وعده 100 برابری سرعت اینترنت کاشان تا مهرماه ناشی از ناآگاهی شهردار است

کارتن خوابی در مرکز تاریخی کاشان!

با تخریب بازار سنتی کاشان باید قاطع برخورد شود

استرداد وجه به متقاضیان مسکن ملی نگرانی از حذف ایشان را بوجود آورده است

دانایی نیا رفت عبدالله زاده آمد

شهردار کاشان را متوقف کنید

  • پژوهش‌گر ادیان و آیین‌های باستان و فعال میراث فرهنگی کاشان؛

    دوستداران میراث به‌جای ضربه‌زدن به عناصر فرهنگی دیگر، دنبال حفظ آیین‌های خود باشند

    کاشان نیوز: رییس مرکز پژوهشی کاشان‌شناسی دانشگاه کاشان گفت: یکی از دلایل ثبت آیین‌ها در فهرست میراث ناملموس کشور، توجه بیشتر به اهمیت و گستردگی آن است. به گزارش ایسنا، محمد مشهدی نوش‌آبادی اظهار کرد: احتمال دارد آیینی به نام یک منطقه جغرافیایی ثبت شود ولی زوایای دیگر آن آیین در نقطه جغرافیایی دیگر کشف […]

  • نان عباسعلی می‌تواند به نام سفیدشهر نیز به ثبت برسد

    میراث ناملموس تاکیدی بر محل جغرافیایی خود ندارد

    کاشان نیوز: انجمن دوست‌داران میراث فرهنگی سفیدشهر که نسبت به ثبت نان عباسعلی در آران و بیدگل معترض هستند، چقدر از مفاهیم میراث ناملموس مطلع هستند؟ در ثبت یک مورد در فهرست ملی، سازمان میراث باید اطلاعاتی به اندازه کافی جامع در زمینه: ۱. شناسایی مورد، ۲. ویژگی‌های مورد، ۳. افراد و مؤسسات مربوط به […]